Garant Audit
× մեր մասին Ծառայություններ Ծրագիր Հրապարակումներ Կապ

Աուդիտ

Ֆինանսական, կառավարչական, շինարարական, արտադրական, տեխնիկական, իրավաբանական

Գնահատում

Բիզնեսի, բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, անշարժ գույքի, սարքավորումների, ոչ նյութական անտիվների, հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների (SPV) ՖՀՄՍ և ապահովագրության նպատակներով

Հաշվապահական հաշվառում

Համալիր հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում, ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վճարման ենթակա հարկերի գումարների ամբողջական հաշվարկ

COMPETITION NAME arm update

Համալիր հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում, ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վճարման ենթակա հարկերի գումարների ամբողջական  հաշվարկ

new service

asd

asd

a

Test Arm Service

TEst arm sevice content