Garant Audit
× մեր մասին Ծառայություններ Ծրագիր Հրապարակումներ Կապ

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ

 

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2012թ.-ին Երևան քաղաքում և չնայած գործունեության իրականացման կարճ ժամանակահատվածին կարողացել է Հայաստանի աուդիտորական ծառայությունների շուկայում գրավել իր ուրույն տեղը՝ մատուցելով աուդիտորական և կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մի շարք խոշոր ընկերությունների։

2012թ.-ից «ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է հաշվապահական հաշվառման, իրավաբանական, կադրային հաշվառման, կառավարման, ներդրումների նախագծման, տեխնիկական աուդիտի և այլ ծառայությունների մատուցմամբ ,նշյալ ոլորտներում խորհրդատվության և հաշվապահական հաշվառման ծրագրային ապահովման լուծումների ոլորտներում ծառայությունների մատուցմամբ։

015թ-ից «ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊ Ընկերությունը հանդիսանում է GGI շվեյցարական Աուդիտորական Խորհրդատվական համաշխարհային դաշինքի անդամ։ Դաշինքն իր մեջ ներառում է 4 500 կազմակերպություն աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում։

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ընկերության գործունեության հիմնական սկզբունքը հաճախորդների և աշխատակիցների առավելագույն գոհունակության ապահովումն է: Մենք ընդունում ենք Որակը, որպես բարձր մրցակցության հասնելու գործոն:Մենք պարտավորվում ենք ներդնել Որակի մշակույթը մեր աշխատակիցների, մատակարարների և հաճախորդների շրջանում` հիմնվելով QC100 Որակի Ընդհանուր Կառավարման Մոդելի վրա:

 

5 տարի

Գործունեություն

2800 +

Կատարված գործարքներ

150 +

Աշխատակիցներ

60 +

Գործընկերներ

Մեր թիմը

Name Surname

Name Surname

Պաշտոն

Name Surname arm

Name Surname arm

Պաշտոն

Name Surname

Name Surname

Պաշտոն

Name Surname

Name Surname

Պաշտոն

Մեր ընկերության հիմնական սկզբունքներն

 

  • Ընկերության կայունությունն ու արդյունավետությունը
  • Ընկերության բարի համբավի և բարձր հեղինակության ապահովումը
  • Անհատական մոտեցում յուրաքանրյուր հաճախորդի նկատմամբ
  • Բացառապես ամբողջական և բարձրակարգ ծառայությունների մատուցում
  • Մասնագիտական պատասխանատվություն

 

 

  • Տևական համագործակցություն հաճախորդների հետ
  • Հաճախորդների կարիքներին ուղղված լավագույն լուծումների կիրառում
  • Հաճախորդների և գործընկերների հետ հարաբերությունների կառուցում բացառապես հիմնված է էթիկետի նորմերի, ազնվության և բարոյականության բարձր մակարդակի վրա
  • Գործունեության ընթացքում հայտնի դարձածտեղեկատվության գաղտնիության ապահովում համագործակցության ողջ ընթացքում, նաև դրանից հետո

Գործընկերներ