Garant Audit
× մեր մասին Ծառայություններ Ծրագիր Հրապարակումներ Կապ

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ

 

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2012թ.-ին Երևան քաղաքում և չնայած գործունեության իրականացման կարճ ժամանակահատվածին կարողացել է Հայաստանի աուդիտորական ծառայությունների շուկայում գրավել իր ուրույն տեղը՝ մատուցելով աուդիտորական և կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մի շարք խոշոր ընկերությունների։

2012թ.-ից «ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է հաշվապահական հաշվառման, իրավաբանական, կադրային հաշվառման, կառավարման, ներդրումների նախագծման, տեխնիկական աուդիտի և այլ ծառայությունների մատուցմամբ ,նշյալ ոլորտներում խորհրդատվության և հաշվապահական հաշվառման ծրագրային ապահովման լուծումների ոլորտներում ծառայությունների մատուցմամբ։

015թ-ից «ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊ Ընկերությունը հանդիսանում է GGI շվեյցարական Աուդիտորական Խորհրդատվական համաշխարհային դաշինքի անդամ։ Դաշինքն իր մեջ ներառում է 4 500 կազմակերպություն աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում։

«ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ» ընկերության գործունեության հիմնական սկզբունքը հաճախորդների և աշխատակիցների առավելագույն գոհունակության ապահովումն է: Մենք ընդունում ենք Որակը, որպես բարձր մրցակցության հասնելու գործոն:Մենք պարտավորվում ենք ներդնել Որակի մշակույթը մեր աշխատակիցների, մատակարարների և հաճախորդների շրջանում` հիմնվելով QC100 Որակի Ընդհանուր Կառավարման Մոդելի վրա:

 

5 տարի

Գործունեություն

2800 +

Կատարված գործարքներ

150 +

Աշխատակիցներ

60 +

Գործընկերներ

Մեր թիմը

Name Surname

Name Surname

Պաշտոն

Name Surname arm

Name Surname arm

Պաշտոն

Name Surname

Name Surname

Պաշտոնd

Name Surname

Name Surname

Պաշտոն

member

member

position

john

john

driver

john

john

engineer

New Team Member

New Team Member

Art Director

Մեր ընկերության հիմնական սկզբունքներն

 

  • Ընկերության կայունությունն ու արդյունավետությունը
  • Ընկերության բարի համբավի և բարձր հեղինակության ապահովումը
  • Անհատական մոտեցում յուրաքանրյուր հաճախորդի նկատմամբ
  • Բացառապես ամբողջական և բարձրակարգ ծառայությունների մատուցում
  • Մասնագիտական պատասխանատվություն

 

 

  • Տևական համագործակցություն հաճախորդների հետ
  • Հաճախորդների կարիքներին ուղղված լավագույն լուծումների կիրառում
  • Հաճախորդների և գործընկերների հետ հարաբերությունների կառուցում բացառապես հիմնված է էթիկետի նորմերի, ազնվության և բարոյականության բարձր մակարդակի վրա
  • Գործունեության ընթացքում հայտնի դարձածտեղեկատվության գաղտնիության ապահովում համագործակցության ողջ ընթացքում, նաև դրանից հետո

Գործընկերներ