Նաիրի Սարգսյան

Տնօրեն
Տնտեսագետ
Աուդիտոր / Վկայական N 179

Նաիրի Արծրունի Սարգսյանը ծնվել է 1987թ.-ին Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղում: 2004թ.-ին ավարտել է Դովեղի միջնակարգ դպրոցը: 2008թ.-ին ավարտել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Ֆինանսական Ֆակուլտետը: 2011թ.-ի հունվարի 26-ին Ֆինանսների նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում: 2013թ.-ին ավարտել է ՀՊՏՀ Ֆինանսական ֆակուլտետի Հարկաբյուջետային իրավունք դուալ մասնագիտության մագիստրատուրան՝ ստանալով տնտեսագետի և իրավաբանի մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատանքային գործունեությունը

01.02.2007թ.-01.09.2010թ.՝ Սատուրն ԱԿԻԱ ՓԲԸ - Փոխտնօրեն
01.08.2007թ.-01.02.2011թ.՝ Գարանտ Ըքաունթ Քոնսալթինգ ՍՊԸ - ՀԿՀՍ բաժնի պետ
01.05.2011թ.-27.02.2012թ.՝ Աուդիտ Սըփորտ Արմենիա ՓԲԸ - Աուդիտի խմբի ղեկավար
01.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - Տնօրեն
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Նախագահ
01.02.2013թ.-ից՝ Աուդիտորական Դպրոց - Դասախոս

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին

Անդրանիկ Ասլանյան

Փոխտնօրեն - որակի
վերահսկողության խմբի ղեկավար

Տնտեսագետ
Աուդիտոր / Վկայական N 246

Անդրանիկ Ասլանյանը ծնվել է 1987թ.-ին Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ գյուղում: 2004թ.-ին ավարտել է Արշավիր Մելիքյանի անվան միջնակարգ դպրոցը: 2004-2008թ.-ին սովորել ե ՀՊՏՀ-ի Ֆինանսական ֆակուլտետի Հ/Հ և աուդիտ բաժնում, 2011թ.-ին ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան՝ ստանալով տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան: 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին Ֆինանսների Նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեությունը

02.02.2009թ.-24.02.2012թ.՝ Արտ Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ ՍՊԸ - Խմբի ղեկավար
02.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - Փոխտնորեն - որակի վերահսկողության խմբի ղեկավար
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահ

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին

Ռաֆայել Մարտիրոսյան

ՖՀՄՍ մեթոդաբանության և
մոնիտորինգի բաժնի պետ

Տնտեսագետ
Աուդիտոր / Վկայական N 243

Ռաֆայել Մարտիրոսյանը ծնվել է 1987թ.-ին ք: Երևանում: 2004թ.-ին ավարտել է Երևանի թ.31 միջնակարգ դպրոցը, 2010թ.-ին ավարտել է ՄՖԲ Ֆինանսական ակադեմիան, 2011թ.-ին ավրտել է նույն համալսարանի մագիստրատուրան՝ ստանալով տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան: 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին Ֆինանսների Նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում:

 Աշխատանքային գործունեությունը

01.08.2007թ.-01.02.2012թ.՝ Արտ Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ ՍՊԸ - Խմբի ղեկավար
02.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - ՖՀՄՍ մեթոդաբանության և մոնիտորինգի բաժնի պետ
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Խորհդի անդամ, Կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերենլ եզուներին

Միհրան Թովմասյան

Աուդիտորական ծառայությունների
բաժնի պետ

Տնտեսագետ
Աուդիտոր / Վկայական N 245

Միհրան Թովմասյանը ծնվել է 1987թ.-ին Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում: 2004թ.-ին ավարտել է Երևանի թ.79 միջնակարգ դպրոցը: 2004-2008 թ:-ին սովորել ե ՀՊՏՀ-ի Ֆինանսական ֆակուլտետի Հ/Հ և աուդիտ բաժնում, 2010 թ:-ին ավարտել է նույն բաժնի մագիստրա-տուրան՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան: 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին Ֆինանսների Նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեությունը

02.02.2009թ.-24.02.2012թ.՝ Արտ Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ ՍՊԸ - Խմբի ղեկավար
02.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - Աուդիտորական ծառայությունների բաժնի պետ
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Խորհդի անդամ, Որակավորման հանձնաժողովի նախագահ

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին

Լալա Կարապետյան

Խորհրդատվական ծառայությունների բաժնի պետ
Տնտեսագետ
Աուդիտոր / Վկայական N 237

Լալա Կարապետյանը ծնվել է 1987թ.-ին Կապան քաղաքում: 2004թ.-ին ավարտել է Ավիս Էլչյանի անվան թ.27 գիշերօթիկ դպրոցը: 2004-2008թ.-ին սովորել ե ՀՊՏՀ-ի Ֆինանսական ֆակուլտետի Հ/Հ և աուդիտ բաժնում, 2010 թ.-ին ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան՝ ստանալով տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան: 2011թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին Ֆինանսների նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեությունը

01.08.2008թ.-30.12.2009թ.՝ Կարտուշ Ինվեստ ՍՊԸ - Գլխավոր հաշվապահ
02.02.2009թ.-24.02.2012թ.՝ Արտ Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ ՍՊԸ - Խմբի ղեկավար
02.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - Խորհրդատվական ծառայությունների բաժնի պետ
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Խորհդի քարտուղար
01.02.2013թ.-ից՝ Աուդիտորական Դպրոց - Տնորեն

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին

Լիլի Անանյան

Մարքեթինգի բաժնի պետ
Աուդիտոր / Վկայական N 232

Լիլի Անանյանը ծնվել է 1981թ.-ին ք. Երևանում: 1998թ.-ին ավարտել է Երևանի թ.166 միջնակարգ դպրոցը: 2004թ.-ին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը: 2011թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին Ֆինանսների Նախարարության կողմից շնորհվել է աուդիտորի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեությունը

01.08.2003թ.-31.05.2006թ.՝ Սիմենա Քոնսալթ ՍՊԸ - Գլխավոր հաշվապահ
01.07.2006թ.-31.01.2012թ.՝ Արտ Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ ՍՊԸ - Գլխավոր հաշվապահ
01.03.2012թ.-ից՝ ԳԱՐԱՆՏ ԱՈւԴԻՏ ՍՊԸ - Մարքեթինգի բաժնի պետ
01.08.2012թ.-ից՝ Աուդիտորների Պալատ ՀԿ - Խորհդի անդամ

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին