▼ Մեր կողմից աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

   ▼ 2012 թ.

      ► Աքվատիկ ՍՊԸ
      ► Էսթինգ ՍՊԸ
      ► ՀՀԿ ՓԲԸ
      ► Մեծ Անիվ ՍՊԸ
      ► Սահա Կահույք ՍՊԸ
      ► Շեն Տանիք ՍՊԸ
      ► Վեգեքոմ ՍՊԸ
      ► Մարշալ Լենդ ՍՊԸ
      ► Գոշ Գազ ՍՊԸ
      ► Գրիտտի ՍՊԸ
      ► Թարգեթ Դիվելոփմենտ ՓԲԸ
      ► Էլեկտրասարք ԲԲԸ
      ► Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ
      ► Պրոտոն ՓԲԸ
      ► Իզոտոպ Դելտա ՍՊԸ
      ► Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ
      ► Էդ Գաբ Ավիա ՍՊԸ
      ► Բեներիկ ՍՊԸ
      ► Քեթրին Գրուպ ՍՊԸ
      ► Ֆրուտ Վորլդ ՍՊԸ

   ▼ 2013 թ.

      ► Վեգեքոմ ՍՊԸ
      ► Մավաէքսիմ ՍՊԸ
      ► Մարշալ Լենդ ՍՊԸ
      ► Աքվատիկ ՍՊԸ
      ► Շեն Տանիք ՍՊԸ
      ► Պրոտոն ՓԲԸ
      ► Կարդինալ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ
      ► Լա Գալլերիա ՓԲԸ
      ► Գրիտտի ՍՊԸ
      ► Թարգեթ Դիվելոփմենթ ՓԲԸ
      ► Բեներիկ ՍՊԸ
      ► Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ
      ► Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ
      ► Ֆարմ Նաիրի ՍՊԸ
      ► Ֆաբերլիկ Զակավկազյե ՍՊԸ
      ► Քեթրին Գրուպ ՍՊԸ
      ► Գրինարթ ՍՊԸ
      ► Մաքսֆրուտ ՍՊԸ
      ► Երևանի Ավտոբուս ՓԲԸ
      ► Էսթինգ ՍՊԸ
      ► Քանաքեռ-Զեյթուն Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ
      ► Պոլիմեր Տրուբ ՓԲԸ
      ► Հիմնարար Հետազոտությունների Կենտրոն ՓԲԸ
      ► Մավաս Գրուպ ՍՊԸ
      ► Գրավո ՍՊԸ
      ► Բի Լայն ՍՊԸ
      ► Ներդաշնակ Հասարակություն Սոցիալական Աշխատողների Ասոցիացիա ՀԿ
      ► ՀԱՀՔ «Կյանքի Խոսք» Եկեղեցի Կրոնական Կազմակերպություն

   ▼ 2014 թ.

      ► Ֆարմ Նաիրի ՍՊԸ
      ► Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ
      ► Բի-Լայն ՍՊԸ
      ► Կարդինալ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ
      ► Աքվատիկ ՍՊԸ
      ► Վեգեքոմ ՍՊԸ
      ► Աբիտ ՍՊԸ
      ► Մավա Գրուպ ՍՊԸ
      ► Մավաէքսիմ ՍՊԸ
      ► Ալտերնատիվ Էներգիա ՍՊԸ
      ► Պրոտոն ՓԲԸ
      ► Քանաքեռ Զեյթուն Բ/Կ ՓԲԸ
      ► Թարգեթ Դիվելոփմենտ ՓԲԸ
      ► Գրիտտի ՍՊԸ
      ► Օլիմպ Սանտ ՍՊԸ
      ► Պոլիմեր Տրուբ ՍՊԸ
      ► Նարիմ ՍՊԸ
      ► Քեթրին Գրուպ ՍՊԸ
      ► Մաքսֆրուտ ՍՊԸ
      ► Ոսկրածուծի Դոնորների Հայկական Ռեեստր ԲՀ
      ► Երևանի Ավտոբուս ՓԲԸ
      ► Շեն Տանիք ՍՊԸ
      ► Էսթինգ ՓԲԸ
      ► Մարշալ Լենդ ՍՊԸ
      ► Բասենի Գովք ՍՊԸ
      ► ՀԱՀՔ Կյանքի Խոսք եկեղեցի ԿԿ
      ► Թարգեթ Դիվելոփմենթ ՓԲԸ
      ► Բեներիկ ՍՊԸ
      ► Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ
      ► Ֆաբերլիկ Զակավկազյե ՍՊԸ
      ► Զվարթնոց տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
      ► Գյուկոնդ ՓԲԸ
      ► ՀՀԿ ՓԲԸ
      ► Ավտոբուս ՓԲԸ
      ► Ներդաշնակ Հասարակություն Սոցիալական Աշխատողների Ասոցիացիա ՀԿ

   ▼ 2015 թ.

      ► Տրանս Սաֆարի ՍՊԸ
      ► Ոսկրածուծի Դոնորների Հայկական Ռեեստր ԲՀ
      ► Ֆարմ Նաիրի ՍՊԸ
      ► Պրոտոն ՓԲԸ
      ► Երևանի Ավտոբուս ՓԲԸ
      ► Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ
      ► Քանաքեռ Զեյթուն Բ/Կ ՓԲԸ
      ► Քաղ. ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ
      ► Գյուկոնդ ԲԲԸ
      ► Սամ Կար Շին ՍՊԸ

   ▼ 2016 թ.

      ► Մեգատոն ՓԲԸ
      ► Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ
      ► Ֆարմ Նաիրի ՍՊԸ
      ► Ոսկրածուծի Դոնորների Հայկական Ռեեստր ԲՀ
      ► Հայ-Ֆրանսիական Գործարարության Ակումբ Հիմնադրամ
      ► Փյունիկ Հիմնադրամ
      ► Քաղ. ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ
      ► Գյուկոնդ ԲԲԸ
      ► Աջակցություն Նոյեմբերյանին ՀԿ

   ▼ 2017 թ.

      ► Ոսկրածուծի Դոնորների Հայկական Ռեեստր ԲՀ
      ► Փյունիկ Հիմնադրամ
      ► Կապանի ԲԿ ՓԲԸ
      ► Հայկ. Ազգ. Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական ասոցացիա ՀԿ
      ► Քանաքեռ-Զեյթուն Բ/Կ ՓԲԸ
      ► Կապան համայնք
      ► Ֆարմ Նաիրի ՍՊԸ
      ► Գյուկոնդ ԲԲԸ